Kategorie

Archiwum

Krzywa Philipsa i jej interpretacja

0

W latach czterdziestych A.W. Phillips rozpoczął badania nad relacjami zmian w inflacji i bezrobociu na podstawie analizy danych statystycznych za lata 1861 – 1957 dla Wielkiej Brytanii. Stwierdził on, że istnieje stała relacja między tempem wzrostu płac nominalnych a poziomem Więcej ›

Categories

Klasyfikacja typów bezrobocia

0

Najczęściej spotykanym w literaturze jest podział bezrobocia na : 1. bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi oraz 2. bezrobocie wynikające z nadwyżki całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na siłę roboczą Pierwszy typ może występować zarówno w warunkach równowagi jak Więcej ›

Categories

Bezrobocie. Mierniki i skutki społeczno gospodarcze

0

a) pojęcie- w kategoriach ekonomicznych bezrobocie przymusowe występuje wtedy, gdy wykwalifikowani pracownicy chcieliby pracować przy istniejących płacach, lecz nie mogą znaleźć zajęcia. Stopa bezrobocia-jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Część osób w wieku produkcyjnym, zdolnych Więcej ›

Categories