Kategorie

Archiwum

Odpowiedzialność prawna w zakresie ochrony środowiska

0

Rodzaje odpowiedzialności prawnej: Karna Cywilna Administracyjna Elementy odpowiedzialności: podmiot  ponoszący odpowiedzialność- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdarzenie lub stan rzeczy (najczęściej wywołany działaniem lub zaniechaniem podmiotu ponoszącego odpowiedzialność) podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej np. szkoda w Więcej ›

Prawne instrumenty ochrony środowiska

0

Instrumenty oddziaływania bezpośredniego (zakazy, nakazy o charakterze generalnym i ogólnym oraz indywidualne i konkretne decyzje administracyjne Instrumenty oddziaływania pośredniego (wszelkiego rodzaju instrumenty ekonomiczne).   Bezpośrednie instrumenty Instrumenty regulacji bezpośredniej są oparte o regulację administracyjno-prawną, a polegają na tworzeniu standardów jakości Więcej ›

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki kształtujące powłokę Ziemi

0

Czynniki wewnętrzne (endogeniczne) – pochodzą z wnętrza Ziemi, powodują zróżnicowanie powierzchni Ruchy lądotwórcze – powolne i długotrwałe pionowe ruchy skorupy ziemskiej Ruchy górotwórcze – polegają na fałdowaniu serii skalnych i kształtowaniu charakterystycznych struktur Zjawiska plutoniczne i wulkaniczne – proces ten Więcej ›

Ekologiczne uwarunkowania wzrostu przedsiębiorstwa

0

Wszelka działalność gospodarcza odbywa się w określonym otoczeniu. Jednym ze składników tego otoczenia, którego rola systematycznie wzrasta jest środowisko naturalne. Każde przedsiębiorstwo, nie tylko produkcyjne, wchodzi w rozliczne interakcje z tym środowiskiem. Oczywiście nie wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwa są Więcej ›

Kontrasty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne na świecie

0

Kontrasty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne to jeden z bardzo ważnych i ogromnych problemów obecnego świata. Świat charakteryzuje się niesamowita różnorodnością. W różnych jego strefach spotykamy się z odmiennym klimatem, fauną, florą, rasami ludzkimi, religiami itd. Różne są również uwarunkowania i Więcej ›

Społeczno-ekonomiczne skutki degradacji środowiska

0

Dynamiczny rozwój gospodarczy w połączeniu z szybkim wzrostem liczby ludności powoduje nadmierne wykorzystanie i obciążenie przyrodniczego środowiska życia człowieka. Wzrost industrializacji, urbanizacji i motoryzacji oraz chemizacja rolnictwa i gospodarstwa domowego prowadzą do zatruwania wód i powietrza, degradacji gleb, niszczenia flory Więcej ›