Kategorie

Archiwum

Krzywa Philipsa i jej interpretacja

0

W latach czterdziestych A.W. Phillips rozpoczął badania nad relacjami zmian w inflacji i bezrobociu na podstawie analizy danych statystycznych za lata 1861 – 1957 dla Wielkiej Brytanii. Stwierdził on, że istnieje stała relacja między tempem wzrostu płac nominalnych a poziomem Więcej ›

Categories

Kontrasty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne na świecie

0

Kontrasty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne to jeden z bardzo ważnych i ogromnych problemów obecnego świata. Świat charakteryzuje się niesamowita różnorodnością. W różnych jego strefach spotykamy się z odmiennym klimatem, fauną, florą, rasami ludzkimi, religiami itd. Różne są również uwarunkowania i Więcej ›