Kategorie

Archiwum

Bezrobocie. Mierniki i skutki społeczno gospodarcze

0

a) pojęcie- w kategoriach ekonomicznych bezrobocie przymusowe występuje wtedy, gdy wykwalifikowani pracownicy chcieliby pracować przy istniejących płacach, lecz nie mogą znaleźć zajęcia. Stopa bezrobocia-jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Część osób w wieku produkcyjnym, zdolnych Więcej ›

Categories