Kategorie

Archiwum

Klasyfikacja typów bezrobocia

0

Najczęściej spotykanym w literaturze jest podział bezrobocia na : 1. bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi oraz 2. bezrobocie wynikające z nadwyżki całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na siłę roboczą Pierwszy typ może występować zarówno w warunkach równowagi jak Więcej ›

Categories