Kategorie

Archiwum

Bezrobocie równowagi i nierównowagi

0

Równowaga na rynku pracy oznacza, że zapotrzebowanie na prace zrównuje się z oferta pracy(E), rozumianą jako liczba osób przyjmujących propozycje pracy za daną płacę realną. Istnieje wówczas bezrobocie dobrowolne, czyli naturalne(odcinek EF).typowymi przykładami bezrobocia równowagi jest bezrobocie frykcyjne i strukturalne Więcej ›

Categories

Bezrobocie. Mierniki i skutki społeczno gospodarcze

0

a) pojęcie- w kategoriach ekonomicznych bezrobocie przymusowe występuje wtedy, gdy wykwalifikowani pracownicy chcieliby pracować przy istniejących płacach, lecz nie mogą znaleźć zajęcia. Stopa bezrobocia-jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Część osób w wieku produkcyjnym, zdolnych Więcej ›

Categories