Kategorie

Archiwum

Rozstrzyganie sporów gospodarczych w świetle przepisów prawnych i upadłość

1

ROZSTRZYGANIE SPORÓW GOSPODARCZYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH Spory związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są szczególnym rodzajem sporów majątkowych (cywilnych), w związku z czym rozstrzygane są w toku postępowania cywilnego regulowanego przede wszystkim przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Ich rozstrzyganiem zajmują się Więcej ›

Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

0

Działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. Rodzaje spółek: Cywilne (spółki prawa cywilnego) Handlowe (spółki prawa handlowego): Osobowe (jawna i komandytowa) Kapitałowe (akcyjna i z ograniczoną Więcej ›