Kategorie

Archiwum

Pojęcie i metody wyznaczania progu rentowności

0

Próg rentowności: zwany martwym punktem, rozmiar działalności danego przedsiębiorstwa, od którego począwszy zaczyna ono przynosić zysk. Analiza progu rentowności umożliwia określenie: → Takich rozmiarów produkcji firmy, przy których Przychody ogółem = koszty operacyjne; czyli w punkcie przy którym Zysk operacyjny Więcej ›

Analiza portfelowa w inwestycjach finansowych

0

Przy podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży papierów wartościowych inwestorzy stosują różne techniki analityczne pomocne do wypracowania własnej strategii. Jedną z nich jest analiza portfelowa prowadząca do budowy optymalnego zestawu (portfela) rodzajów i liczb papierów wartościowych dobranych pod kątem uzyskania Więcej ›

Rachunek poprzedzający podejmowanie decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie

0

Koncepcja rachunku opiera się na dwóch zasadach: maksymalizacji efektu i minimalizacji nakładu. Rachunek ekonomiczny: → powinien poprzedzać podjęcie decyzji o sposobie realizacji określonego celu → polega na liczeniu nakładów (kosztów) i efektów różnych alternatyw działania zmierzającego do osiągnięcia celu, przy Więcej ›