Kategorie

Archiwum

Planowanie przestrzenne, a gospodarka i polityka przestrzenna

0

Planowanie przestrzenne jest działaniem ciągłym, wspomagającym proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Efektem procesu planowania przestrzennego są określone dokumenty (plany), które na różnym poziomie funkcjonowania władz publicznych pełnią różnorodne funkcje. Celem jest powstanie systemu regulacji i decyzji usprawniający funkcjonowanie gospodarki przestrzennej Więcej ›

Planowanie przestrzenne w gospodarce rynkowej a rozwój gminy

0

Ze względu na funkcje, jakie planowanie przestrzenne spełnia w gospodarce rynkowej, jego minimalny zdefiniowany zakres musi być wpisany w narodowy system regulacji każdej gospodarki. Z tej właśnie przyczyny planowanie przestrzenne wymaga ustawowych rozstrzygnięć w zakresie niektórych treści i procedur jego Więcej ›

Idee GIS i jego zastosowanie

0

Idea GIS w praktyce polega na przetwarzaniu danych przestrzennych ( mapy, plany, zdjęcia lotnicze i satelitarne, schematy instalacji, sieci drogowe itp.) w powiązaniu z informacjami pochodzącymi z baz danych, a mającymi jakiś komponent geograficzny ( adres współrzędne geograficzne, numer działki Więcej ›