Kategorie

Archiwum

Idee GIS i jego zastosowanie

0

Idea GIS w praktyce polega na przetwarzaniu danych przestrzennych ( mapy, plany, zdjęcia lotnicze i satelitarne, schematy instalacji, sieci drogowe itp.) w powiązaniu z informacjami pochodzącymi z baz danych, a mającymi jakiś komponent geograficzny ( adres współrzędne geograficzne, numer działki Więcej ›