Kategorie

Archiwum

Budżet państwa w gospodarce narodowej

0

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej zatwierdzany na okres jednego roku. To finansowy system ogólnonarodowego rachunku działalności gospodarczej państwa w ramach jego polityki ekonomicznej. Na tle Więcej ›

Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

0

Sprawozdawczość finansowa obejmuje analizę sprawozdań finansowych, do których zaliczamy analizę: • rachunku zysków i strat • bilansu firmy • rachunku przepływów finansowych. Rachunek zysków i strat informuje o stopniu realizacji jednego z głównych celów działalności gospodarczej, czyli o wysokości zysku Więcej ›

Categories

Idee GIS i jego zastosowanie

0

Idea GIS w praktyce polega na przetwarzaniu danych przestrzennych ( mapy, plany, zdjęcia lotnicze i satelitarne, schematy instalacji, sieci drogowe itp.) w powiązaniu z informacjami pochodzącymi z baz danych, a mającymi jakiś komponent geograficzny ( adres współrzędne geograficzne, numer działki Więcej ›