Kategorie

Archiwum

Planowanie przestrzenne w gospodarce rynkowej a rozwój gminy

0

Ze względu na funkcje, jakie planowanie przestrzenne spełnia w gospodarce rynkowej, jego minimalny zdefiniowany zakres musi być wpisany w narodowy system regulacji każdej gospodarki. Z tej właśnie przyczyny planowanie przestrzenne wymaga ustawowych rozstrzygnięć w zakresie niektórych treści i procedur jego Więcej ›

Elementy określając parametry planów zagospodarowania przestrzennego

0

Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają ściśle przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określają one elementy obligatoryjne, a więc takie, które musi zawierać obowiązkowo każdy plan miejscowy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 Więcej ›