Kategorie

Archiwum

Polityka budżetowa a monetarna

0

Na politykę budżetową i monetarną można spojrzeć w ujęciu szerszym i węższym: Ujęcie węższe – Cele polityki budżetowej i monetarnej wykazują znaczne różnice; celem polityki fiskalnej jest zapewnienie potrzebnych państwu dochodów, a więc zaspokojenie popytu państwa na pieniądz; celem pieniężnej Więcej ›

Kurs walutowy

0

a) pojęcie- jest relacją wymienną danej waluty na inną. Jest zatem ceną danej waluty wyrażonej w innej walucie. b) systemy kursów walutowych- system kursów sztywnych: kursy walut są ustalane i kształtowane przez Bank Centralny (gdy waluta jest wymieniana zewnętrznie. zalety Więcej ›

Categories

Instrumenty polityki handlowej

0

Pośrednie instrumenty polityki handlowej to wszelkie przepisy wpływające na przepływ towarów i usług: normy miar i wag, przepisy sanitarne itp. Bezpośrednie instrumenty polityki handlowej: Ograniczające import: • Cła – powodują zwiększenie wpływów do budżetu i ochronę rodzimych producentów. Koszty społeczne Więcej ›

Categories