Kategorie

Archiwum

Budżet państwa w gospodarce narodowej

0

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej zatwierdzany na okres jednego roku. To finansowy system ogólnonarodowego rachunku działalności gospodarczej państwa w ramach jego polityki ekonomicznej. Na tle Więcej ›

Omów podstawowe kategorie dochodu narodowego wg SNA (GNP, DNP, NNP, NI, DPI).

0

Miernikami dochodu narodowego, liczonego w cenach rynkowych są : • GNP (Gross National Product – PNB – Produkt Narodowy Brutto) – składa się z dziewięciu elementów : i. amortyzacja i straty – tworzą GNP, gdyż jest to miara brutto, czyli Więcej ›

Categories