Kategorie

Archiwum

Pojęcie i mierniki inflacji

0

Inflacja jest miarą utraty siły nabywczej pieniądza. Wiąże się z ogólnym wzrostem poziomu cen (nie występuje więc, gdy tylko pewne dobra i usługi drożeją, inne tanieją). Ten ogólny poziom cen jest pewnym przybliżeniem, które możemy traktować jako średnią ważoną cen Więcej ›

Categories

Założenia rachunku dochodu narodowego wg SNA i MPS

0

W systemie SNA dochód narodowy określa się jako suma : – wszystkich dochodów uzyskanych przez właścicieli różnych czynników wytwórczych, – wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym roku, – konsumpcji i inwestycji krajowych i zagranicznych. Założenia rachunku dochodu narodowego według Więcej ›

Categories

Omów podstawowe kategorie dochodu narodowego wg SNA (GNP, DNP, NNP, NI, DPI).

0

Miernikami dochodu narodowego, liczonego w cenach rynkowych są : • GNP (Gross National Product – PNB – Produkt Narodowy Brutto) – składa się z dziewięciu elementów : i. amortyzacja i straty – tworzą GNP, gdyż jest to miara brutto, czyli Więcej ›

Categories