Kategorie

Archiwum

Infrastruktura techniczna jako uwarunkowanie wzrostu i rozwoju

0

Wzrost gospodarczy- zmiany o charakterze ilościowym ( zmiany wielkości produktu krajowego brutto) Rozwój społeczno- ekonomiczny- kombinacja zmian ilościowych i jakościowych Koncepcja wielkiego pchnięcie (big push) 1959 Rosenstein -Rodan Wzrost zrównoważony (balanced growth) – równomierny rozwój infrastruktury oraz inwestycji bezpośrednio produkcyjnych Więcej ›

Cechy i funkcje infrastruktury

0

Cechy infrastruktury technicznej: 1. Usługowy i służebny charakter działalności – nie istnieje sama dla siebie, lecz świadczy usługi dotyczące obsługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej 2. Występowanie u odbiorców tzw. korzyści zewnętrznych 3. skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty Więcej ›