Kategorie

Archiwum

Cechy i funkcje infrastruktury

0

Cechy infrastruktury technicznej: 1. Usługowy i służebny charakter działalności – nie istnieje sama dla siebie, lecz świadczy usługi dotyczące obsługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej 2. Występowanie u odbiorców tzw. korzyści zewnętrznych 3. skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty Więcej ›