Kategorie

Archiwum

Czynniki kształtujące cykliczność i trend wzrostu według M. Kaleckiego

0

Cykliczność wywołana jest przez wzajemne oddziaływanie na siebie inwestycji, przyrostu zysku i wpływu zmian zasobów kapitału na stopę zysku. Sprzeczność, jaka zachodzi pomiędzy popytowymi i podażowymi efektami wydatków inwestycyjnych prowadzi w nieuchronny sposób do wahań cyklicznych. To, co się dzieje Więcej ›

Categories

Cechy i funkcje infrastruktury

0

Cechy infrastruktury technicznej: 1. Usługowy i służebny charakter działalności – nie istnieje sama dla siebie, lecz świadczy usługi dotyczące obsługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej 2. Występowanie u odbiorców tzw. korzyści zewnętrznych 3. skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty Więcej ›