Kategorie

Archiwum

Odpowiedzialność prawna w zakresie ochrony środowiska

0

Rodzaje odpowiedzialności prawnej: Karna Cywilna Administracyjna Elementy odpowiedzialności: podmiot  ponoszący odpowiedzialność- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdarzenie lub stan rzeczy (najczęściej wywołany działaniem lub zaniechaniem podmiotu ponoszącego odpowiedzialność) podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej np. szkoda w Więcej ›