Kategorie

Archiwum

Rola technologii informatycznych w realizowaniu zadań samorządu terytorialnego

0

Poniżej zostało przedstawione sposoby wykorzystania technologii informatycznych przez samorząd terytorialny. Jest to jedynie model docelowy, pożądany do którego powinna dążyć każda jednostka samorządu terytorialnego. Model docelowy: • Urząd gminy korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz wykorzystuje pocztę elektroniczną do Więcej ›