Rola technologii informatycznych w realizowaniu zadań samorządu terytorialnego

Poniżej zostało przedstawione sposoby wykorzystania technologii informatycznych przez samorząd terytorialny. Jest to jedynie model docelowy, pożądany do którego powinna dążyć każda jednostka samorządu terytorialnego.
Model docelowy:
• Urząd gminy korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz wykorzystuje
pocztę elektroniczną do wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji.
• Oprócz witryny BIP, niezbędne dla klientów urzędu informacje są publikowane na
stronie internetowej urzędu, regularnie aktualizowanej.
• Strona internetowa urzędu oferuje możliwość pełnego, elektronicznego świadczenia
najważniejszych usług.
• W urzędzie stosowany jest elektroniczny obieg dokumentów pozwalający na
monitorowanie stanu załatwiania spraw.
• Pracownicy urzędu korzystają z informacji pochodzących ze zintegrowanych
informatycznie baz danych, dostępnych w sieci urzędu.
Jak widać, do spójnego i szybkiego funkcjonowania samorządu terytorialnego niezbędne jest zastosowanie technologii informatycznych. Wiąże się to jednak z:
• cyklicznymi szkoleniami pracowników i kierownictwa w zakresie zarządzania technologiami informacyjnymi,
• wdrożeniem rozwiązań informacyjnych w większości jednostek organizacyjnych gminy,
• oceną i udoskonalaniem podejmowanych przez gminę działań w dziedzinie zarządzania technologiami informacyjnymi
• poszukiwaniem przez gminę użytecznych dla niej rozwiązań przez inne jednostki administracji publicznej oraz dostosowanie ich do własnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *