Rola technologii informatycznych w realizowaniu zadań samorządu terytorialnego

Poniżej zostało przedstawione sposoby wykorzystania technologii informatycznych przez samorząd terytorialny. Jest to jedynie model docelowy, pożądany do którego powinna dążyć każda jednostka samorządu terytorialnego.
Model docelowy:
• Urząd gminy korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz wykorzystuje
pocztę elektroniczną do wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji.
• Oprócz witryny BIP, niezbędne dla klientów urzędu informacje są publikowane na
stronie internetowej urzędu, regularnie aktualizowanej.
• Strona internetowa urzędu oferuje możliwość pełnego, elektronicznego świadczenia
najważniejszych usług.
• W urzędzie stosowany jest elektroniczny obieg dokumentów pozwalający na
monitorowanie stanu załatwiania spraw.
• Pracownicy urzędu korzystają z informacji pochodzących ze zintegrowanych
informatycznie baz danych, dostępnych w sieci urzędu.
Jak widać, do spójnego i szybkiego funkcjonowania samorządu terytorialnego niezbędne jest zastosowanie technologii informatycznych. Wiąże się to jednak z:
• cyklicznymi szkoleniami pracowników i kierownictwa w zakresie zarządzania technologiami informacyjnymi,
• wdrożeniem rozwiązań informacyjnych w większości jednostek organizacyjnych gminy,
• oceną i udoskonalaniem podejmowanych przez gminę działań w dziedzinie zarządzania technologiami informacyjnymi
• poszukiwaniem przez gminę użytecznych dla niej rozwiązań przez inne jednostki administracji publicznej oraz dostosowanie ich do własnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *