Kategorie

Archiwum

Ogólna charakterystyka modelu Harroda

0

MODEL R. HARRODA : C+I=C+S I=S – warunek zrównoważonego rozwoju (tyle można zainwestować, ile zaoszczędzimy) I=O – oszczędności k – stopa kapitałochłonności związanej z przyrostem dochodu o jednostkę. Wzrost będzie zrównoważony w skali makroekonomicznej, gdy tempo wzrostu jest wprost proporcjonalne Więcej ›

Categories

Równowaga gospodarcza jako wyznacznik polityki ekonomicznej państwa

0

Równowaga gospodarcza – zachodzi, jeśli popyt i podaż na wszystkich rynkach są sobie równe. W makroekonomii taka sytuacja występuje b. rzadko (lub wręcz nigdy). Nierównowaga gospodarcza – jest typowym stanem w gospodarce. Mechanizm równoważenia gospodarki – jeśli w gospodarce pojawia Więcej ›

Categories

Różnica pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu według SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki

0

Zinterpretuj sens różnicy pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu według SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki. a) S-I=G-TA+TR – równanie wynikowe G+TR>TA – nierównowaga budżetowa (deficyt) G+TR

Categories