Kategorie

Archiwum

Ogólna charakterystyka modelu Harroda

0

MODEL R. HARRODA : C+I=C+S I=S – warunek zrównoważonego rozwoju (tyle można zainwestować, ile zaoszczędzimy) I=O – oszczędności k – stopa kapitałochłonności związanej z przyrostem dochodu o jednostkę. Wzrost będzie zrównoważony w skali makroekonomicznej, gdy tempo wzrostu jest wprost proporcjonalne Więcej ›

Categories