Kategorie

Archiwum

Równanie Kaleckiego, jako przykład podażowego modelu wzrostu gospodarczego

0

  I/D – stopa inwestycji (współczynnik kapitałochłonności; koszt; ile kapitału uczestniczy), 1/k – produktywność inwestycji, a – współczynnik zużycia fizycznego czynników wytwórczych (nie amortyzacja), u – usprawnienia techniczno – organizacyjne, Wzrost podażowy – gdy mamy zagwarantowaną podaż (w krajach rozwijających Więcej ›

Categories

Model wzrostu gospodarczego według Solowa

0

Do opisu wzrostu gospodarczego służy Solowowi tzw.makroekonomiczna funkcja produkcji: Q = F (L, K, T). Opisuje ona związek ilości zużywanych: pracy L, kapitału K i stanu technologii T, z wielkością produkcji Q. Solow zakłada, że wzrost ilości kapitału na jednego Więcej ›

Categories