Kategorie

Archiwum

Pochodzenie i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

0

Kapitał w przedsiębiorstwie może pochodzić jedynie z dwóch źródeł: może być to kapitał własny lub kapitał obcy. Z każdym rodzajem kapitału wiąże się koszt, który można rozpatrywać również jako stopę zwrotu tego kapitału dla inwestorów. Zagadnienie kosztu kapitału jest ważne Więcej ›

Model wzrostu gospodarczego według Solowa

0

Do opisu wzrostu gospodarczego służy Solowowi tzw.makroekonomiczna funkcja produkcji: Q = F (L, K, T). Opisuje ona związek ilości zużywanych: pracy L, kapitału K i stanu technologii T, z wielkością produkcji Q. Solow zakłada, że wzrost ilości kapitału na jednego Więcej ›

Categories

Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu i relacje między nimi

0

Czynniki wzrostu gospodarczego: • ziemia, • praca, • kapitał, • surowce, • postęp techniczny, • wynalazki, • badania i rozwój. Ilościowe czynniki wzrostu to czynniki wywołujące wzrost krótkookresowy. Polega to na tym, że wzrost wywołuje ilościowa zmiana występująca w zatrudnieniu, Więcej ›

Categories