Kategorie

Archiwum

Koszty i ich klasyfikacja

0

Definicja kosztów: Pieniężny wyraz nakładów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą. Tak zdefiniowane koszty obejmują zarówno nakłady pracy żywej (wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami), jak i pracy uprzedmiotowionej (zużycie materiałów i surowców oraz maszyn i budynków) W kosztach ujęte Więcej ›