Kategorie

Archiwum

Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków inwestycyjnych

0

MODEL DOMARA:   Domar podpowiada, jak inwestować, aby wzrost był zrównoważony. Tempo wzrostu gospodarczego musi spełniać warunek: iloczyn produktywności i kapitałochłonności zainwestowanego kapitału musi być równy 1. Oznacza to, że tempo może być dowolne, ale (w przeciwnym wypadku będziemy mieli Więcej ›

Categories