Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków inwestycyjnych

MODEL DOMARA:
Zrzut ekranu 2013-08-8 o 18.29.28

 

Domar podpowiada, jak inwestować, aby wzrost był zrównoważony. Tempo wzrostu gospodarczego musi spełniać warunek: iloczyn produktywności i kapitałochłonności zainwestowanego kapitału musi być równy 1. Oznacza to, że tempo może być dowolne, ale (w przeciwnym wypadku będziemy mieli nadmierny koszt, a co za tym idzie nierównowagę tempa wzrostu).
Modele Harroda i Domara traktujemy łącznie, gdyż:
• Harrod nakreśla kierunek postępowania : r= s/k,
• Domar podpowiada, jak inwestować, aby uzyskać zrównoważony wzrost:
Zrzut ekranu 2013-08-8 o 18.30.24

 

Popytowy aspekt związany jest z wydatkami inwestycyjnymi, które tworzą rynek zbytu na dobra inwestycyjne. Te wydatki po pewnym czasie zwiększają jednak zdolności produkcyjne gospodarki narodowej i tym samym tworzą możliwości zwiększania podaży produkcji. Gospodarka rynkowa musi ciągle zwiększać inwestycje jeśli ma rosnąć dochód narodowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *