Kategorie

Archiwum

Istota i miary ładu przestrzennego

0

Istota: Taka organizacja przestrzenna i sposób funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego, która realizuje kryteria racjonalności społecznej i umożliwia prawidłowe działanie systemu oraz utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska. Uporządkowana różnorodność form i funkcji użytkowania przestrzeni. Pożądany stan zagospodarowania przestrzeni, w którym funkcjonowanie gospodarki i Więcej ›