Kategorie

Archiwum

Weryfikacja merytoryczna i statystyczna modeli ekonometrycznych

0

Weryfikacja modelu ma na celu stwierdzenie, czy model dobrze opisuje badane zjawisko. Minimalny zestaw postulatów pod adresem modelu ekonometrycznego jest następujący: 1. model ekonometryczny nie może budzić zastrzeżeń merytorycznych, 2. model powinien być bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych, 3. Więcej ›

Categories