Kategorie

Archiwum

Rola banku centralnego

0

Bank Centralny jest to bank, który pełni dwie funkcje: banku państwa i banku banków komercyjnych. Podział ten jest konfliktogenny (szczególnie w systemach transformowanych). Zadania: a) sterowanie emisją pieniądza, b) kredytowanie innych banków, c) utrzymywanie kursu waluty narodowej w określonych granicach, Więcej ›

Categories