Kategorie

Archiwum

Dochody nominalne i realne. Mierniki zróżnicowania dochodów

0

PNB w ujęciu nominalnym mierzy się w cenach bieżących tj. takich, które istniały w I okresie, gdy produkowano wchodzące w skład PNB dobra i usługi. Jeśli w dwóch kolejnych latach w gospodarce wytworzono tę samą ilość dóbr i usług, ale Więcej ›

Categories