Elektroniczny Handel – B2C oraz B2B

Handel elektroniczny to handel prowadzony przez sieć

Realizacja handlowych procesów biznesowych przez sieć:

– usługi informacyjne

– usługi komunikacyjne

– usługi transakcyjne

Elektroniczny handel to:

– zarówno cyfrowe jak i fizyczne produkty

– zarówno informacyjne jak i materialne usługi

Handel elektroniczny:

 Przedsiębiorstwo – klient (B2C)

– promocja w Internecie

– Marketing i badanie rynku

– Wirtualne sklepy produktów zarówno cyfrowych jak i fizycznych

– Kontrakty kupna- sprzedaży

– Płatności

– Usługi „po sprzedaży”

Korzyści z elektronicznego handlu B2C:

 • Czas
  • Skuteczność promocji
   • Promocja w momencie zainteresowania klienta
  • Ciągłe badanie rynku
   • Klienci – preferencje
   • Konkurenci – oferty produktów i usług, ceny, formy sprzedaży
   • Substytuty produktów i usług
  • Wzrost dostępności dzięki handlowi prowadzonemu 24/7
   • Niezależność od stref czasowych
   • Niezależność od preferencji klientów
   • Wzrost obrotów
  • Skrócenie cyklu: oferta → zakup → płatność
   • Ułatwienie podjęcia decyzji o zakupie
   • Wzrost satysfakcji klienta
   • Wzrost obrotów
  • Skrócenie czasu realizacji transakcji
   • Wzrost obrotów
  • Przyśpieszenie płatności
   • Zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt obrotowy
  • Możliwość natychmiastowej oferty usług „po sprzedaży”
 • Niższe koszty
  • Promocji w Internecie niż w innych mediach
  • Badania rynku przez Internet
  • Reprodukcji, magazynowania i dostaw produktów cyfrowych w porównaniu odpowiednimi produktami fizycznymi
  • Magazynowania i dostaw produktów fizycznych kupowanych w sklepie wirtualnym, a nie fizycznym
  • Usług (praca zdalna)
  • Transakcji (zamówienia, potwierdzenia)
  • Płatności
 • Niezależność od geografii – globalizacja
  • Rozszerzenie działalności przez uwolnienie się od ograniczeń geograf.: promocja, badania rynku, sprzedaż, płatności
  •  Zintegrowana oferta i sprzedaż z rozproszonych magazynów
  • Zdalne świadczenie usług
  • Zagrożenie – globalna konkurencja
 • Automatyczna reakcja
  • Uzależnienie promocji od zachowania klientów
  • Automatyzacja badania rynków
  • Automatyczna adaptacja kontraktów
  • Automatyczne badanie wiarygodności płatnika
  • Usługi interaktywne

Rynek usług interaktywnych

rozrywka – video na żądanie, gry video, quizy interaktywne

usługi informacyjno-komunikacyjne – multimedialne wydawnictwa, poczta elektroniczna, chat, videotelefonia, videokonferencje

usługi transakcyjne – telezakupy, usługi bankowe, usługi rezerwacyjne

usługi profesjonalne– telepraca, teleserwis, telemarketing, telebanking

usługi publiczne – elektroniczna administracja, teleedukacja, usługi podatkowe

monitoring– telealarm, teleochrona

 

Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (B2B)

Zalety handlu B2B:

– czas

– koszty

– geografia

– automatyczna reakcja

Handel elektroniczny B2B

 • Realizacja zamówień na towary i usługi w ramach zawartych kontraktów ramowych.
  • Składanie zamówień
  • Potwierdzenie zamówień
  • Precyzowanie warunków dostaw
  • Informacja o stanie realizacji zamówień
  • Korekty zamówień i reklamacji
  • Informacja o płatnościach i stanie finansów
  • Promocja i informacja o zapotrzebowaniu rynku
 • Przetargi na dostawy towarów i świadczenie usług
  • Informacja o przetargach, warunkach przetargów, warunki, wynik
 • Giełdy towarowe i finansowe
 • Bankowość sieciowa (Net-banking)
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych
 • Interakcyjne negocjacje
  • Negocjowanie kontraktów, uzgadnianie wspólnych działań
 • Współprojektowanie produktów (indywidualizacja oferty)

Problemy informatyczne:

– Integracja informacji (bazy danych)

– Integracja narzędzi programowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *