Teoria kosztów absolutnych i komparatywnych

a) Koszty absolutne

Adam Smith wyszedł z założenia, iż jeśli dwa kraje podejmują bez przymusu wzajemny handel to nie ulega wątpliwości, że oba osiągają korzyści z tego handlu. Dzięki takiemu podejściu sformułował Teorię kosztów absolutnych.

„Podstawą rozwoju specjalizacji międzynarodowej, a zarazem źródłem osiągania korzyści z handlu międzynarodowego jest występowanie między krajami bezwzględnych różnic kosztów wytwarzania mierzonych nakładami pracy”.

W praktyce oznacza to, iż kraj powinien skoncentrować się na produkcji wyrobów w których jest bardziej efektywny (dysponuje absolutną przewagę)

Korzyści wymiany:

Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
Rozszerzenia rynków zbytu,
Obniżenie kosztów poprzez zwiększenie skali produkcji.

b) Koszty komparatywne

Teoria ekonomiczna wyjaśniająca mechanizm obustronnie korzystnej międzynarodowej wymiany handlowej w sytuacji znacząco niższych kosztów produkcji dóbr po stronie jednego z partnerów wymiany. Zgodnie z tą teorią decydujące znaczenie dla korzyści czerpanych przez obydwu partnerów handlowych z wymiany ma względny stosunek kosztów produkcji dóbr, będących przedmiotem wymiany w krajach partnerów, a nie bezwzględny poziom nakładów jakie w poszczególnych krajach należy ponieść na wytworzenie tych dóbr. Wystarczającą przesłanką rozwoju specjalizacji i handlu międzynarodowego jest występowanie względnych różnic kosztów wytwarzania, mierzonych nakładami pracy.

Teoria opiera się na kilku założeniach, które w większości mają za zadanie uproszczenie rozumowania.

Rozpatruje się dwa kraje i dwa towary
Jedynym czynnikiem produkcji jest praca
Doskonała przenośność czynników produkcji z gałęzi do gałęzi
Doskonała konkurencja
Pełne zatrudnienie
Niezmienność warunków produkcji wpływających na różnice w kosztach wytwarzania
Pełna równorzędność krajów
Pełna swoboda decydowania o strukturach wymiany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *