Przestrzeń publiczna w urbanistyce

  • obiekty użyteczności publicznej i przestrzenie publiczne stanowią formy, które w przeważającej mierze tworzą tożsamość miasta
  • najsilniej wpływają na obraz miasta i decydują o jego niepowtarzalności
  • Jakość przestrzeni publicznej stanowi nieodmiennie jeden z priorytetów rozwoju prowadzących do sukcesu ekonomicznego
  • Obecnie obserwujemy starania do polepszenia jakości przestrzeni publicznej w Polsce, zaniedbanej i zniekształconej po okresie przemian ustrojowych (pozytywne efekty: remonty i modernizacje np. Plac wolności, parki na osiedlach blokowych)
  • Narasta proces fragmentalizacji – grodzenia się ludności bogatej od klasy średniej co powoduje kryzys przestrzeni publicznej – ogrodzenia i monitoring stanowi sztuczną barierę powodującą konflikty społeczne
  • Miejsce publiczne: teren lub pomieszczenie przeznaczone i dostępne dla wszystkich ludzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *