Charakterystyka strumieni popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych

Część I tabeli określa popyt pośredni zgłaszany przez gałęzie gospodarki. Strumienie popytu pośredniego zostały przedstawione w wierszach. Analizując poszczególne wiersze widzimy, jak na etapie popytu pośredniego produkcja danej gałęzi została rozdysponowana między poszczególne gałęzie. Należy zauważyć, że dana gałąź dostarcza swoje produkty nie tylko innym gałęziom, ale i samej sobie, co znajduje wyraz na przecięciu wiersza i kolumny o jednakowym oznaczeniu. Sumy poszczególnych strumieni ukazują ile na poszczególne asortymenty wydatkuje cała gospodarka narodowa. Popyt pośredni przepływa strumieniami do części II, czyli do popytu końcowego. Producenci wymienieni w I części dostarczyli konsumentowi indywidualnemu, budżetowi, bankom, inwestorom i popytowi odtworzeniowemu produkty, na które ci zgłosili popyt. Wytworzone więc w I części produkty „przepływają nieobciążone kosztami materialnymi” do części II, realizując popyt końcowy.
Informuje ile na pieniędzy na poszczególne asortymenty wydatkują konsumenci indywidualni, fundusze celowe w ramach zadań budżetu, banki, i jaki jest popyt restytucyjny (odtworzenie majątku trwałego w gospodarce).
Popyt końcowy konsumentów obejmuje również inwestycje nieprodukcyjne domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, wydatki na kulturę i sztukę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *