Wymień różne patologie w różnych systemach gospodarczych oraz zachodzące interakcje w sposobach ich zwalczania

Patologie systemów gospodarczych:
a) inflacja – znajduje wyraz we wzroście cen, spowodowana jest nadmiarem pieniądza w obiegu w stosunku do podaży dóbr i usług;
b) bezrobocie – jest to niezatrudniona siła robocza. Chęć podjęcia pracy i chęć zatrudnienia nie pokrywają się z ich realizacją;
c) deficyt gospodarczy (nierównowaga) popytu i podaży – rośnie w okresie recesji gospodarczej, gdy dochód narodowy spada, a jest mniejszy w okresie ożywienia (wzrost dochodu);
d) nadmierny wzrost gospodarczy – ponadnormatywne zwiększanie zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług pożądanych przez ludzi;
e) trudność wzrostu;
f) szkodliwa nierówność;
g) biurokratyzacja – zastąpienie autorytetów i tradycji sformalizowanymi zasadami.
Interakcje :
a) inflacja leczymy przez ograniczenie podaży wydatków publicznych (a więc ostatecznie ograniczenie popytu) skutek uboczny spadek produkcji i wzrost bezrobocia,
b) bezrobocie sztucznie podnosimy popyt wzrost inflacji,
c) deficyt skutek uboczny leczenia to inflacja, zadłużenie za granicą, trudności wzrostu,
d) nadmierny wzrost zadłużenia za granicą protekcjonistyczna polityka celna, administracyjne ograniczenie importu, itp. spadek produkcji lub tempa wzrostu, bezrobocie, deficyt wewnętrzny,
e) trudności wzrostu leczenie bezrobocia wzrost inflacji,
f) szkodliwa nierówność wysokie podatki, bezpłatny system świadczeń biurokratyzacja, deficyt,
g) biurokratyzacja regulacja kierowana przez instytucje administracji przeniesiona na regulacje przez mechanizmy rynkowe inflacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *