Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki kształtujące powłokę Ziemi

 • Czynniki wewnętrzne (endogeniczne) – pochodzą z wnętrza Ziemi, powodują zróżnicowanie powierzchni
  • Ruchy lądotwórcze – powolne i długotrwałe pionowe ruchy skorupy ziemskiej
  • Ruchy górotwórcze – polegają na fałdowaniu serii skalnych i kształtowaniu charakterystycznych struktur
  • Zjawiska plutoniczne i wulkaniczne – proces ten polega na wydobywaniu się z głębi ziemi lawy, gazów i materiału piroklastycznego (np. pyłów, popiołów, bomb wulkanicznych)
  • Trzęsienia ziemi – bardzo groźne, katastrofalne wywołane ruchami płyt litosfery
 • Czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) – dążące do zrównania powierzchni
  • Wietrzenie (fizyczne i chemiczne)
  • Grawitacyjne ruchy masowe (spełzywanie, odpadanie, osuwanie)
  • Działalność wód płynących (erozja, akumulacja)
  • Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe)
  • Działalność lodowców (erozja, akumulacja)
  • Działalność wiatru (korazja, deflacja, akumulacja)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *