Kategorie

Archiwum

Metody badania przestrzennego zróżnicowania rynku

0

Współczynnik rozmieszczenia Florence’a Rozmieszczenie zjawisk rynkowych w przestrzeni może być analizowane za pomocą współczynnika Florence’a. Korzystamy z następującego wzoru: F = Σ(Si – Ui)/100, dla 0 ≤ F ≤ 1, gdzie: F – współczynnik rozmieszczenia Florence’a S – struktura procentowa Więcej ›