Kategorie

Archiwum

Czynniki wpływające na rynkową pozycję przedsiębiorstwa i jej umocnienie

0

Zachowanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku ma charakter zorganizowany i opiera się na analizie sytuacji konkurencyjnej na tym rynku – SWOT. Jest ona podstawą oceny sytuacji rynkowej, obejmującej: – ocenę własnej pozycji – jej silnych i słabych stron; – ocenę konkurentów, Więcej ›

Categories