Kategorie

Archiwum

Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

0

Działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. Rodzaje spółek: Cywilne (spółki prawa cywilnego) Handlowe (spółki prawa handlowego): Osobowe (jawna i komandytowa) Kapitałowe (akcyjna i z ograniczoną Więcej ›