Kategorie

Archiwum

Rozstrzyganie sporów gospodarczych w świetle przepisów prawnych i upadłość

1

ROZSTRZYGANIE SPORÓW GOSPODARCZYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH Spory związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są szczególnym rodzajem sporów majątkowych (cywilnych), w związku z czym rozstrzygane są w toku postępowania cywilnego regulowanego przede wszystkim przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Ich rozstrzyganiem zajmują się Więcej ›