Kategorie

Archiwum

Różnice między doborem losowym a celowym

0

Dobór celowy (ang.purposive sampling) – nieprobabilistyczna metoda doboru próby respondentów do badania socjologicznego. Niekiedy nazywany próbą ekspercką. Do próby celowej badacz dobiera jednostki w sposób subiektywny tak, by były one najbardziej użyteczne lub reprezentatywne. Ponieważ kryteria doboru do próby celowej Więcej ›

Categories