Kategorie

Archiwum

Klasyfikacji zjawisk finansowych i przepływy finansowe

0

Wyjaśnij pojęcie finansów. Dokonaj klasyfikacji zjawisk finansowych według kryterium przedmiotowego. Omów przepływy finansowe między sektorem publicznym a gospodarstwem domowym. Finanse publiczne – proces gromadzenia i wydatkowania środków finansowych przez podmioty sektora publicznego na określone cele Klasyfikacja zjawisk znajduje się w Więcej ›

Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

0

Sprawozdawczość finansowa obejmuje analizę sprawozdań finansowych, do których zaliczamy analizę: • rachunku zysków i strat • bilansu firmy • rachunku przepływów finansowych. Rachunek zysków i strat informuje o stopniu realizacji jednego z głównych celów działalności gospodarczej, czyli o wysokości zysku Więcej ›

Categories