Kategorie

Archiwum

Równowaga gospodarcza jako wyznacznik polityki ekonomicznej państwa

0

Równowaga gospodarcza – zachodzi, jeśli popyt i podaż na wszystkich rynkach są sobie równe. W makroekonomii taka sytuacja występuje b. rzadko (lub wręcz nigdy). Nierównowaga gospodarcza – jest typowym stanem w gospodarce. Mechanizm równoważenia gospodarki – jeśli w gospodarce pojawia Więcej ›

Categories