Kategorie

Archiwum

Techniki prowadzenia badań marketingowych – poziom efektywności

0

Techniki badawcze – kryterium stopień kontaktu obiekt badany, urządzenie, przedstawiciel: 1. Technika pomiaru bezpośredniego przy pomocy ankietera 2. Technika pomiaru pocztowego (brak kontaktu) 3. Technika pomiaru internetowego (nośnik inny, czas dostępu inny, nie znamy się) 4. Technika pomiaru telefonicznego – Więcej ›

Co to jest kafeteria i jakie są zasady jej budowy?

0

Kafeteria – lista możliwych odpowiedzi na pytanie zamknięte lub półotwarte dołączana w kwestionariuszu do tego pytania. Jedną z najczęściej wykorzystywanych w badaniach społecznych kafeterii jest kafeteria znana jako skala Likerta. Kafeteria może być dysjunktywna – respondent może wtedy wskazać tylko Więcej ›

Metoda ankietowa w badaniach rynku

0

Pojęcie i rodzaje ankiet Ankieta  to  najczęściej  stosowana  metoda  gromadzenia  informacji (danych pierwotnych)  w badaniach  marketingowych Bezpośrednia Pocztowa Prasowa Opakowaniowa Telefoniczna Audytoryjna Komputerowa       Funkcje kwestionariusza ankiety: Ułatwia prowadzenie wywiadu Sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta Zmusza do zachowania Więcej ›

Zasady budowy kwestionariusza

0

KWESTIONARIUSZ – jest budowanym narzędziem pomiaru – zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w innej formie w celu wywołania żądanych odpowiedzi. Poszczególne pytania są narzędziem pozyskiwania informacji. Rodzaje kwestionariusza: Kwestionariusz ankiety – narzędzie pomiarowe wykorzystywany w Więcej ›