Kategorie

Archiwum

Pochodzenie i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

0

Kapitał w przedsiębiorstwie może pochodzić jedynie z dwóch źródeł: może być to kapitał własny lub kapitał obcy. Z każdym rodzajem kapitału wiąże się koszt, który można rozpatrywać również jako stopę zwrotu tego kapitału dla inwestorów. Zagadnienie kosztu kapitału jest ważne Więcej ›

Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

0

Sprawozdawczość finansowa obejmuje analizę sprawozdań finansowych, do których zaliczamy analizę: • rachunku zysków i strat • bilansu firmy • rachunku przepływów finansowych. Rachunek zysków i strat informuje o stopniu realizacji jednego z głównych celów działalności gospodarczej, czyli o wysokości zysku Więcej ›

Categories