Kategorie

Archiwum

Pojęcie i metody wyznaczania progu rentowności

0

Próg rentowności: zwany martwym punktem, rozmiar działalności danego przedsiębiorstwa, od którego począwszy zaczyna ono przynosić zysk. Analiza progu rentowności umożliwia określenie: → Takich rozmiarów produkcji firmy, przy których Przychody ogółem = koszty operacyjne; czyli w punkcie przy którym Zysk operacyjny Więcej ›

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

0

ANALIZA PIONOWA BILANSU Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa (analiza wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze) Punktem wyjścia w analizie sytuacji majątkowej jest analiza wielkości, struktury i dynamiki aktywów. Udział poszczególnych składników majątku nie jest jednakowy w tworzeniu zysku przedsiębiorstwa. W sposób bezpośredni Więcej ›