Kategorie

Archiwum

Elementy określając parametry planów zagospodarowania przestrzennego

0

Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają ściśle przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określają one elementy obligatoryjne, a więc takie, które musi zawierać obowiązkowo każdy plan miejscowy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 Więcej ›