Rola banku centralnego

Bank Centralny jest to bank, który pełni dwie funkcje: banku państwa i banku banków komercyjnych. Podział ten jest konfliktogenny (szczególnie w systemach transformowanych).
Zadania:
a) sterowanie emisją pieniądza,
b) kredytowanie innych banków,
c) utrzymywanie kursu waluty narodowej w określonych granicach,
d) obsługa bankowa rządu, udzielanie porad,
e) administrowanie państwowymi rezerwami walutowymi,
f) nadzorowanie banków komercyjnych.
Podstawowym zadaniem Banku Centralnego jest oddziaływanie na wielkość podaży pieniądza oraz kształtowanie warunków, na jakich kapitały pieniężne mogą być pożyczane przedsiębiorstwom i ludności.
Dzięki temu, że dokonuje on emisji pieniądza nie może zbankrutować (bankrutuje, gdy upada państwo). Jest bankiem rezerwowym dla innych banków, a także organizuje płatności zagraniczne.
Narzędzia Banku Centralnego:
a) system rezerw obowiązkowych,
b) zmiany stopy redyskontowej,
c) operacje otwartego rynku,
d) interwencjonizm w zakresie obrotów i transakcji dewizowych i in.
Bank Centralny może prowadzić działalność komercyjną (np. sprzedaż obligacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *